Archieven: Stremmingens

Limburg

Limburg Stremmingen Grensmaas; actuele mededelingen van  Rijkswaterstaat zijn te raadplegen via de onderstaande link: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/scheepvaart/pleziervaart/kajakken-kanoen-en-raften-op-de-maas Grensmaas – Ohé en Laak; stremming is opgelost. In de Grensmaas is bij Ohe en…

Noord-Brabant en Biesbosch

Noord-Brabant en Biesbosch Stremmingen Reusel. Plaatselijk is in het gebied direct ten noorden van het Wilhelminakanaal het varen onmogelijk geworden door ondiepten, stenen, verzanden. Er is contact opgenomen met het…

Zuid-Holland

Zuid-Holland Stremmingen Tijdelijke stremming Delfland Tussen Vlaardingen en Den Haag wordt een warmtetransportleiding aangelegd die de Slingsloot en Het Zweth kruist. Geruime tijd zijn er twee tijdelijke dammen in de…

Noord-Holland zuid.

Noord-Holland zuid Stremmingen Amsterdam, Oudezijds Achterburgwal; stremming permanent vanaf 2015. Bullewijk; ten zuiden van Ouderkerk; stremming vaarweg ter hoogte van brug A9 i.v.m. werkzaamheden: – Week 40, 07 en 08…

Noord-Holland noord

Noord-Holland noord Stremmingen Markermeerdijken Hoornse Hop. Sinds oktober 2019 werkt de Alliantie Markermeerdijken aan het opspuiten van de oeverdijk. Het werkgebied ter hoogte van de oeverdijk is afgezet met een…

Utrecht en Gooi- en Vechtstreek

Utrecht en Gooi- en Vechtstreek Stremmingen Amsterdamse grachten, zie Noord-Holland Zuid voor de actuele stremmingen. Utrecht Minstroom; is weer bevaarbaar. Utrecht Nieuwegracht; voor kano’s is de doorvaart weer vrij, invaart…

Overijssel

Overijssel   Stremmingen Beneden-Regge, tussen Hancate en Archem; i.v.m. de uitvoering van de Reggeprojecten Archemermaten en Regge Pelmolen is het varen op de Regge gedurende 2022 in meer of mindere…

Flevoland & IJsselmeer

Flevoland & IJsselmeer Stremmingen De provincie Flevoland heeft een nieuw platform gelanceerd waarop alle informatie over vaarwegen, bruggen en sluizen in Flevoland verzameld is: https://flevowegen.nl/ Werkzaamheden aan brug of sluis…